Luk Denne hjemmeside vil arkivere cookies på Deres computer. Hvis De fortsätter med at benytte vores hjemmeside, accepterer De hermed vores måde at anvende cookies på. De vil kun modtage denne information en gang, så denne information vil ikke blive vist näste gang De besöger vores hjemmeside. Læs mere omkring brugen af cookies her

Produktoversigt

Værditransportfirmaer Banker Centralbanker og møntfabrikker Detailhandel Offentlig transport

Udfordringer for værditransportfirmaer

Håndtering af store mængder pengesedler og mønter er både komplekst, dyrt og tidskrævende, og et stigende antal banker, detailbutikker og andre, som håndterer store mængder kontanter, vælger derfor at outsource opgaven til værditransportfirmaer.

Store fordele for virksomheder, som håndterer store mængder kontanter

Disse virksomheder håndterer styringen af hele kredsløbet for kontanter: afhentning, optælling, pakning, konsolidering, opbevaring og distribution. Værditransportfirmaer har oprettet integrerede netværk til værditransportfirmaers afhentning og håndtering af kontanter. Kernen i systemet er cash centrene, som er på udkig efter de bedste stordriftsløsninger, som giver maksimal driftseffektivitet og minimale omkostninger pr. enhed.

Forbedret indtjening med en integreret løsning

Vores cash center-løsninger er komplette løsninger med hardware, software og teknisk rådgivning. Vi har mange års erfaring med at samarbejde med cash centre om at forbedre effektiviteten og administrationen af kontanthåndtering. Vi tilbyder ikke blot produktivitetsforbedrende maskiner og udstyr til optælling, sortering og pakning, men har også stor ekspertise med at integrere alle aspekter af cash centrenes drift, hvilket er afgørende for at opnå en vigtig konkurrencemæssig fordel.

Bankvirksomhed – revolution eller udvikling?

Antallet af selvbetjeningsbanker er stødt voksende. Med selvbetjeningsmaskiner kan banker og pengeinstitutter håndtere kontanter mere effektivt og frigøre medarbejdere til mere rentable rådgivningsroller. Banker kan også udnytte selvbetjening som en konkurrencemæssig fordel, der tiltrækker kunder med praktiske lobbyløsninger og udvidede åbningstider. CDS-deponeringssystemer til kontanter er en del af revolutionen på selvbetjeningsområdet.

Den moderne banklobby

Banklobbyen har i løbet af de seneste år udviklet sig til at fungere som selvbetjeningscenter for kontanttransaktioner i mange bankfilialer. De har CDS-systemer (Cash Deposit System) til deponering af sedler og mønter, kontantautomater til hævning af kontanter, informationsterminaler, internetadgang, automater til møntruller og maskiner til omveksling af valuta. I den mest effektive konfiguration udgør bankens selvbetjeningsområde et komplet cash-in- og cash-out-kredsløb med kontantautomater, som udbetaler pengesedler, og CDS-maskiner, som tager imod sedler og/eller mønter.

Få en oversigt over vores innovative løsninger til finansielle institutioner i bankkataloget.

Centralbanker og møntfabrikker

Vi har mange års erfaring med at opfylde de særlige krav, som nogle af verdens største møntfabrikker stiller. Virksomheden leverer optimerede løsninger til alle nøgleområder fra kvalitetskontrol af blanketter og prægede mønter til pakning af mønter.

Avanceret sensorteknologi giver møntfabrikkerne en konkurrencemæssig fordel med nøjagtig kontrol af blanketter og mønter, som danner grundlag for en bedre produktionskontrol. Vi tilbyder også et bredt udvalg af udstyr til pakning, som kan integreres i solide, skræddersyede løsninger, og mulighed for fuldautomatiske linjer.

Hvad enten I er specialiseret inden for fremstilling af blanketter til mønter, en møntfabrik med fokuseret produktion eller en kommerciel møntfabrik, som er på udkig efter fleksible, effektive løsninger, vi har de nødvendige produkter og kompetencer, så vi sammen kan konfigurere et komplet, omkostningseffektivt system, som opfylder jeres særlige behov.

Hvor mange mønter opbevarer du derhjemme?

50 % af de britiske husholdninger er klar til at omveksle deres mønter

I Storbritannien har den gennemsnitlige husholdning en opsparet møntbeholdning på omkring 235 kroner. En undersøgelse har vist, at 50 % af befolkningen ville benytte en deponeringsmaskine til kontanter til håndtering af mønterne, hvis de havde adgang til en maskine i nærheden.

Gennemsnitlige transaktioner på 370 kr. i Irland

En irsk virksomhed ejer og administrerer 60 CDS-systemer til deponering af kontanter og tjener godt på de næsten 300 millioner kroner i mønter, som irske husholdninger ligger inde med. Virksomhedens detailkunder opnår øget omsætning i forretningen via denne service, som virksomhedens egne undersøgelser viser har en gennemsnitlig mønttransaktion på mindst 370 kroner.

Indløsning af mønter over hele USA

I USA har en populær dagligvarekæde installeret systemer til deponering af mønter i mere end 1.500 lokale supermarkeder. Tjenesten har været meget populær blandt kunderne, siden den blev introduceret, og betragtes som en indtægtskilde for virksomheden.

Detailhandel - Udforsk sand cash management

Detailbranchen er i de seneste år blevet mødt med udfordringen om at øge recirkulation af kontanter i butikken. Mange detailhandlere har indset, at der er fordele ved at genbruge kontanterne i forretningen uden at skulle købe disse ydelser fra for eksempel værditransportfirmaer. Dette stiller dog krav om sikre løsninger, som er nemme at bruge for alle.

Kontanthåndtering, du kan stole på
Udnyttelse vores løsninger i din virksomhed forbedrer driftseffektiviteten. Kombinationen af vores unikke software og førende produkter/teknologier giver dig stærke resultater og forbedrer dine kontanthåndteringsprocesser. Fjern alle daglige rutineopgaver såsom optælling, styring af kasseindhold, afstemning og rapportering af kontanter i butikken. Dette gør det muligt at bruge personalet til aktiviteter, der skaber højere værdi. Vores CashComplete™ software kombineret med vores kontanthåndteringsløsninger giver sammen fuld synlighed og nøjagtig rapportering af din kontantcyklus. Alle driftsfaser bliver mere effektive ved at introducere operationel automatisering og kontantrecirkulation. CIT-afhentning, administrations- og kontantgebyrer reduceres samtidig med vores løsning.

Offentlig transport

Chauffører i mange lande indleverer dagens kontantbeholdning til et deponeringssystem til kontanter. Let adgang til en deponeringsmaskine til kontanter i umiddelbar nærhed har reduceret sikkerhedsrisikoen for chaufførerne og fritaget medarbejdere fra tidskrævende opgaver med at tælle kontanter.

Bus- og togselskaber er i stigende grad på udkig efter deponeringsløsninger til chaufførerne, som kan tilbyde mere end blot funktioner til håndtering af kontanter. Ideelt set ønsker de løsninger, som kan indgå i et komplet netværk til indsamling og koordinering af vigtige forretningsdata. 

Klik på det ønskede segment for at få mere at vide

Vil du gerne have mere at vide om, hvad vi kan gøre for dig og dit segment? Klik på det relevante billede for at få inspiration!